Consultancy

Consultancy

Onze  adviseurs stellen hun kennis graag en met toewijding  in dienst van anderen, en werken daarbij over het algemeen voor vele verschillende opdrachtgevers.

Door onze brede kennis en ervaring zijn wij in staat (al dan niet met gespecialiseerde partners) om u op diverse gebieden te adviseren, hierbij valt te denken aan:

–          Bouwkundige adviezen

–          Plan- of gebiedsontwikkeling

–          Haalbaarheidsanalyses

 

Een adviseur moet een (eventueel onduidelijk gedefinieerde) vraag van een klant vertalen in een concrete onderzoeksvraag en die vervolgens beantwoorden. De klant is vrij om de adviezen al dan niet uit te voeren. De opdrachtgever blijft verantwoordelijk.

Soms wordt een adviseur gevraagd om nogmaals, maar wel vanuit een onafhankelijk standpunt, op te schrijven wat eigenlijk al eerder bekend was. Vaak is de informatie ook al bekend, maar verspreid en wordt de adviseur gevraagd deze te verzamelen en structureren.

–          Conflict bemiddeling

Het doel van conflictbemiddeling is niet een oplossing waar alle partijen 100% enthousiast over zijn (zou wel mooi zijn, maar gebeurt zelden); het doel is slechts een oplossing tot stand te laten komen waarin beide partijen zich kunnen vinden en die in hun belangen op aanvaardbare wijze tegemoet komt.

 

Een goede opdrachtgever waardeert een inhoudelijk onafhankelijk advies.